O společnosti World CZ s.r.o.:

Společnost World CZ s.r.o. byla založena 24. října 2002 a v současné době působí na více než 5ti evropských trzích. Primárně se zabýváme obchodní činností v oborech potravin a potravinových doplňků. Námi distribuované produkty z celého světa poskytujeme zákazníkům nejen z České republiky, ale i z Francie, Německa, Polska a Slovenska.

Společnost World CZ na českém trhu zastupuje několik světových značek z oblasti potravinové výroby a gastronomie. Produkty, které nabízíme našim zákazníkům pocházejí z více než čtyř světadílů. Zakládme si na vysokém standardu nabízeného zboží, maximální kvalitě surovin a v tradicích potravinářské výroby. Nejčastější naši dodavatelé jsou ze Španělska a Francie.

Pole působnosti naše společnost také rozšiřuje v oblasti doplňků stravy, přípravků pro zdraví a přírodní kosmetiky. Z nabídky výrobců především z Belgie, Švýcarska a Švédska Vám přinášíme ty nejúspěšnější produkty pro zdraví a vitalitu. Čerpáme ze zkušeností zahraničních zákazníků, kteří jsou zvyklí na vysokou chemickotechnologickou úroveň zpracování výroby.

Etický kodex společnosti World CZ s.r.o.:

  1. Dodržování etických a právních norem.
  2. Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení společnosti a klienta.
  3. Průhlednost a srozumitelnost informací.
  4. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost.
  5. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku.
  6. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrností obchodních informací.
  7. Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení.
  8. Uplatňování a dodržování etického kodexu.